ÁSZF

zoldboszi.hu

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar
nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési,
és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.zoldboszi.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf
folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.zoldboszi.hu/aszf és
letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: 

https://bukkicandles.shoprenter.hu/custom/bukkicandles/image/data/Jogi/ASZF_20240501_Zoldboszi_Alkotomuhely.pdf
 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:


A szolgáltató neve: Subicz Róbert e.v.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 9400 Sopron,
Póda Endre utca 6/C 2/6.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@zoldboszi.hu
Nyilvántartási szám: 53222369
Adószáma: 69465347-1-28
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36-30-687-8456
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36 1 700 2323
Email cím: info@mhosting.hu
www.mhosting.hu

A weboldal-szolgáltató neve, címe:

Shoprenter.hu Kft.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám: 06-1/234-5012
E-mail: info@shoprenter.hu
Webcím: https://www.shoprenter.hu

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint
jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2022. október 22. napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása,
jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A
módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a
weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől
elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják,
hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos
valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti,
hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit
megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni.
A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok
setén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét,
amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha
Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
 

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre
vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a
törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását,
a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.3. A termékek egy része kézzel készül, ezért minden egyes darab minimálisan
eltérhet egymástól, de ez nem számít hibának.

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a
helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak
megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci
értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés.
Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő
értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.6. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság
áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak
is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a
szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.
Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 

5. RENDELÉS MENETE


5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a
webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.
Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár”
ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni,
kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket
vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát.
A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a
„frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot,
melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:

Fizetés átutalással:

Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló
e-mailben található bankszámlára 8 napon belül köteles átutalni. Az összeg
Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult
a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Bankkártyás fizetés Barion-nal:

A webshopunkban választhatja a Barion rendszeren keresztüli fizetési módot is,
így Ön kényelmesen a saját Barion regisztrált tárcája használatával vagy bankkártya
segítségével tud nálunk fizetni.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.
A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion
Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetés esetén használhatók a Barion rendszerben az alábbi kártyatípusok:
Mastercard vagy Maestro, Visa vagy Electron, Amex

A kosárba helyezést követően a Fizetésre kattintás, adatok megadása után
választható a bankkártyával vagy Barionnal való fizetés.

A webshopunk ezután automatikusan átirányítja Önt a Barion felületére, ahol
megadhatja Barion regisztrált e-mail címét vagy bankkártya adatait. A megadott
adatoknak megfelelően kerül/kerülnek kifizetésre a választott termék/termékek,
majd a rendszer visszairányítja a Zöldboszi Alkotóműhely kreatív webshop
oldalára, ahol láthatja ismételten rendelése részleteit, a választott termékét, a fizetett
összeget és rendelési azonosítóját.

A sikeres fizetésről a Barion rendszere automatikusan levelet fog Önnek küldeni
a megadott vagy regisztrált e-mail címére.

A vásárlási végösszeg beérkezését követően rendelése feldolgozásra kerül, majd
tájékoztatjuk Önt a várható szállítási időszakról és a csomagküldő szolgálat közreműködésével
juttatjuk el Önhöz a terméket/termékeket a megadott szállítási címre. 

További részletek a Barionról: https://www.barion.com/hu/
 

5.5.2. Szállítási költség:
 

Szállítási mód FOXPOST Szállítási költség Szállítási méret Ingyen szállítás
értékhatára
Szállítási idő Átvétel helye
FOXPOST Automata 1290 Ft

XS 4.5 cm x 36 cm x 53 cm (beltéri automaták)

8.5 cm x 19 cm x 61 cm (kültéri automaták) * - max. 5 kg

30 000 Ft felett

2-3 munkanap

Csomagautomata 0-24 h

FOXPOST házhoz szállítás 2 390 Ft

XS 4.5 cm x 36 cm x 53 cm (beltéri automaták)

8.5 cm x 19 cm x 61 cm (kültéri automaták) * - max. 5 kg

30 000 Ft felett 4-5 munkanap

munkanap 8-17 óra között

FOXPOST Automata 1290 Ft S - 11,5 cm x 36 cm x 61 cm - max. 15 kg 30 000 Ft felett 2-3 munkanap ld. fentebb
FOXPOST házhoz szállítás 2 390 Ft S - 11,5 cm x 36 cm x 61 cm - max. 15 kg 30 000 Ft felett 4-5 munkanap ld. fentebb
FOXPOST Automata 1 290 Ft M - 19,5 cm x 36 cm x 61 cm
max. 25 kg
30 000 Ft felett 2-3 munkanap ld. fentebb
FOXPOST házhoz szállítás 3 290 Ft M - 19,5 cm x 36 cm x 61 cm
max. 25 kg
30 000 Ft felett 4-5 munkanap ld. fentebb
FOXPOST Automata 1 290 Ft L - 37,5 cm x 36 cm x 61 cm
max. 25 kg
30 000 Ft felett 2-3 munkanap ld. fentebb
FOXPOST házhoz szállítás 4 690 Ft L - 37,5 cm x 36 cm x 61 cm
max. 25 kg
30 000 Ft felett 4-5 munkanap ld. fentebb
FOXPOST Automata 1 290 Ft XL - 60 cm x 36 cm x 61 cm
max. 25 kg
30 000 Ft felett 2-3 munkanap ld. fentebb
FOXPOST házhoz szállítás 4 690 Ft XL - 60 cm x 36 cm x 61 cm
max. 25 kg
30 000 Ft felett 4-5 munkanap ld. fentebb

    

 

Szállítási mód Magyar Posta Szállítási költség Szállítási méret és súly Ingyen szállítás
értékhatára
Szállítási idő Átvétel helye
MPL Automata 1290 Ft

S-es rekeszméret (25 cmx31cmx7cm)  2 kg-ig

30 000 Ft felett

1-2  munkanap

Csomagautomata 0-24 h

MPL Automata 1 390 Ft

S-es rekeszméret (25 cmx31cmx7cm) vagy M-es rekeszméret (31cmx50cmx16cm)  2-5 kg-ig

30 000 Ft felett 1-2 munkanap

ld. fentebb

MPL Automata 1390 Ft M-es rekeszméret (31cmx50cmx16cm) vagy L-es rekeszméret (31cmx50cmx35cm)  5-10 kg-ig 30 000 Ft felett 1-2 munkanap ld. fentebb
MPL Automata 1890 Ft

M-es rekeszméret (31cmx50cmx16cm) vagy L-es rekeszméret (31cmx50cmx35cm)  10-20 kg-ig
Max. súlyhatár MPL Csomagautomata esetén 20 kg.

30 000 Ft felett 1-2 munkanap ld. fentebb
MPL PostaPont 2 090 Ft 2 kg súlyhatárig 30 000 Ft felett 1-2 munkanap Az MOL PostaPont napi 24, a Coop és Media Markt PostaPontok többsége pedig 12 órában nyitva tart.
A pontos nyitvatartási időt a Magyar Posta honlapján ellenőrizheted.
MPL PostaPont 2 290 Ft 2-5 kg súlyhatáron belül 30 000 Ft felett 1-2 munkanap ld. fentebb
MPL PostaPont 2 690 Ft 5-10 kg súlyhatáron belül 30 000 Ft felett 1-2 munkanap ld. fentebb
MPL PostaPont 3 090 Ft 10-20 kg súlyhatáron belül (Max. súlyhatár PostaPont esetén 20 kg) 30 000 Ft felett 1-2 munkanap ld. fentebb
MPL Postán Maradó 2 090 Ft 2 kg súlyhatárig 30 000 Ft felett 1-2 munkanap A kiválasztott Postafiók nyitvatartási idejéről a Magyar Posta honlapján található bővebb felvilágosítás.
MPL Postán Maradó 2 290 Ft 2-5 kg súlyhatáron belül 30 000 Ft felett 1-2 munkanap

ld. fentebb

MPL Postán
Maradó

2 690 Ft 5-10 kg súlyhatáron belül

30 000 Ft
felett

1-2 munkanap

ld. fentebb

MPL Postán
Maradó
3 090 Ft 10-20 kg súlyhatáron belül 30 000 Ft felett 1-2 munkanap

ld. fentebb

MPL Postán
Maradó

4 290 Ft

20-30 kg súlyhatáron belül
(Postán Maradó szállítás esetén a
max. súlyhatár 30 kg)

30 000 Ft felett 1-2 munkanap

ld. fentebb

MPL házhoz szállítás 1 990 Ft 2 kg súlyhatárig 30 000 Ft felett 1-2 munkanap

8-17 óra között
munkanapokon

MPL házhozszállítás 2 190 Ft 2-5 kg súlyhatárig 30 000 Ft felett 1-2 munkanap

ld. fentebb

MPL házhozszállítás 2 390 Ft 5-10 kg súlyhatárig 30 000 Ft felett 1-2 munkanap

ld. fentebb

MPL házhozszállítás 2 890 Ft 10-20 kg súlyhatárig 30 000 Ft felett 1-2 munkanap

ld. fentebb

MPL házhozszállítás 4 890 Ft 20-30 kg súlyhatárig 30 000 Ft felett 1-2 munkanap

ld. fentebb

MPL házhozszállítás 6 890 Ft

30-40 kg súlyhatárig
(Max. súlyhatár házhozszállítás esetén 40 kg)

30 000 Ft felett 1-2 munkanap

ld. fentebb


Az előre utalás és a bankkártyás fizetés Barion-nal minden esetben díjtalan
, így javasoljuk ezek közül a
fizetési módok közül választani.

Az át nem vett és számunkra visszaszállított csomag díja 790 Ft, sikertelen és számunkra visszaszállított házhozszállítás esetén 1500 Ft, mely az eredeti rendelési összegen felül felszámításra kerül újabb kiszállítás kérése esetén az aktuális kiszállítási díjjal együtt a szállítási díj táblázatban foglaltak szerint, így javasoljuk, hogy a kiszállított rendeléseteket időben vegyétek át. A visszaszállítás és újra kiszállítás díjait előre utalással kérjük rendezni.


Minden szállítási módnak lehetnek a rendelés leadása után jelentkező olyan korlátai, melyek miatt az a szállítási mód nem kivitelezhető, vagy esetleg csak a szállítás költsége fog változni. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy a választott szállítási módot Veled egyeztetve módosítsuk úgy, hogy az a szállító partner, a webáruház és Neked mint vásárló részére is elfogadható legyen. Ilyen eset lehet pl. de nem kizárólagosan: túl nagy kiterjedésű/tömegű csomag, hiányos vagy nem megfelelően megadott címadatok. Ha nem találunk mindenki számára elfogadható megoldást, akkor természetesen jogod van a vásárlástól elállni.

14 napos elállási jog gyakorlása esetén is köteles az elindított, azaz kézbesítésre már átadott csomagot a szállítótól átvenni és saját költségén visszaküldeni.    


5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél
vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.
Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy
elállhat a szerződéstől.

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikus formában a
​megrendelés során rögzített email címre küldjük el.

5.8. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni,
és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén (kiemelten a
törékeny termékek esetén!!!) köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén
a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon
történik 8-17 óra közötti időszakban.

5.9. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése”
gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer
ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével,
vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.10. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat
lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani
tudja a bevitt adatokat.
Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére,
illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget
tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe
Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd
megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja
Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint.
A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok
javítására/törlésére.

5.12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb
48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz,
illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás
azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet
adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége
miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás
csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés
akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata
visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a
megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő
napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben
elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a
megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 2-3
munkanapon belül.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére
köteles.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog
vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a
vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A
kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a
vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának
hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését
követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő
(Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha
az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől
elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor -
kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert
a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett
összeget haladéktalanul visszatéríteni.


7. ELÁLLÁS JOGA

1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a
megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás
nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási
jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés
megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon
belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e
tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

1.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű
nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében
meghatározott nyilatkozat-minta útján.

1.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

1.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

1.5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a
vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

1.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának
költségén kívül más költség nem terheli.

1.7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék
esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
személyére szabtak.

1.8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás
egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul
vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a
pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és
amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak
meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított
harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy
karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,
fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében,
ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt
kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha
a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a
teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak
tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az
elállási jogát.

7.1. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét
követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az
elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a
kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

1.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől
való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől
számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy
Szolgáltató címen leadni.

1.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
megküldenie 14 napon belül.

1.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt
visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt
elküldi.

1.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli,
kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

1.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

1.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta
az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan,
hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe
venni.

1.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap
segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő
jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon
történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton
történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad
el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat
segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

1.17. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenésért felel.

1.18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

1.19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

1.20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
Szabályzatban található elérhetőségeken.

1.21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő
Felhasználókat illeti meg.

1.22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

1.23. Elállási jog gyakorlásának a menete:

1.23.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási
szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

1.23.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék
kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14
napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,
email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax
küldésének idejét veszi figyelembe.

1.23.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított
14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a
14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni
14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

1.23.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja elállási jogát.

1.23.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő
időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből
vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab
kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.


8. Szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel
meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e
fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a
fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak
minősülő Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel
élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben
– a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra
is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után
haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének
(amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba
már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék
kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a
kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott
igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb,
a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK
ESETÉN)

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a
rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,
vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a
Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról –
az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez
fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles
értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.


10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy,
mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,
jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja,
a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem
ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik,
karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható,
ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a
Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a
felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval
szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó)
belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

10.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés
vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a
Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével
kapcsolatos okokból.

10.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz
eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával,
lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési
helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-
helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos
okok miatt.

10.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye
vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni
fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,
továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy
levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy
másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és
azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet  2. §-ában foglaltak szerint a Kormány általános fogyasztóvédelmi
hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

A fogyasztók a jelenleg hatályos jogszabályok alapján tehát panaszukkal az illetékes
kormányhivatalokhoz fordulhatnak, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Az egyes kormányhivatalok és azon belül a fogyasztóvédelmi feladatot ellátó
szervezeti egység elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon
találhatóak.

Az illetékességet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet  2. §-e tartalmazza. Az illetékesség tekintetében
a fogyasztó lakóhelyét szükséges figyelembe venni.


11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
www.bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
www.baranyabekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-
775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető
Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-090 (új ügyek)
(46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető
Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekelteto.testulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220
Telefonszáma ügyfélfogadási időben: (88) 814-121
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
 

11.7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a 
fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között,
ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az
Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően
pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online
honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr

11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető
testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított
személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás
nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében
lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani,
amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli
  állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és
  azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
  megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát
amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

SZERZŐI JOGOK

11.12. Miután a www.zoldboszi.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a
www.zoldboszi.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő
közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.13. A www.zoldboszi.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való
hivatkozással lehet.

11.14. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklámfelületeire.

11.15. Tilos a www.zoldboszi.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak
tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel a www.zoldboszi.hu weboldalon vagy azok bármely része
módosítható vagy indexelhető.

11.16. A www.zoldboszi.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás
kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

11.17. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként
bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul
veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az
oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást
alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

12. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://www.zoldboszi.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Sopron, 2024. május 01.